Finansiering

VI KAN TILBY DEG SOM KUNDE FINANSIERING

Finansiering fra Fredrikstad Storhusholdning

  • Vi har attraktive finansløsninger på produkter over kr. 10.000.
  • Løsningene tilbys både det private og offentlige næringsliv.
  • Trenger du å finansiere dine investeringer, ta kontakt med oss, og vi skreddersyr en løsning for deg

Hvorfor leie?

Leie gir mulighet til regelmessig utskifting av utstyr, slik at din bedrift får tidsriktig og effektivt utstyr uten å gjøre en kapitalkrevende investering.

Leie påvirker ikke likviditeten – frigjør kapital som kan benyttes til andre formål.

Leie er enkelt – leien utgiftsføres i sin helhet over driftsregnskapet. Dette gir redusert balanse og  bedre nøkkeltall.

Leie gir skattefordel – leiebeløpet utgiftsføres direkte og reduserer skattbart overskudd.

Leie gir raskere nedskriving av utstyret, i takt med utstyrets verdifall.

Leie gir mulighet til oppgradering av utstyret i leieperioden til en gitt kostnad